FAQ

FAQ

Vanliga frågor & svar

Man börjar med att ringa och boka en tid för vårt besök. Under besöket går vi tillsammans igenom vad som ska göras. Efter några dagar får ni en detaljerad offert av oss.
Vi lämnar ett fast pris. Då är det lättare för kunden att planera sin budget. Med fast pris menar vi att man betalar den summan som är avtalad och står i kontraktet. Vi lägger inte på några extra avgifter om t.ex. arbetet tar längre tid än planerat och inte heller andra avgifter som parkeringsavgift, resekostnader, sopkastningsavgifter eller dylikt. Allt ingår i det avtalade priset.

Totalentreprenad betyder att vårt företag tar hand om hela renoveringen från början till slut. Kunden behöver inte boka andra firmor för t.ex. el- och VVS-tjänster. Med Totalentreprenad är det vi som planerar och samordnar alla materielleveranser, hantverkare och andra fackmän som behövs. Totalentreprenad ger dig en trygghet och bekvämlighet under hela renoveringen.

Vi förbereder ett avtal baserat på offerten. Efter godkännande skrivs avtalet under av båda parter och alla får var sitt exemplar. Tiden för startdatum bestäms.
Om det gäller badrumsrenovering står man som kund för all inredning samt kakel och klinker. Alltså allt det ”synliga”. Tophem står för allt osynligt material så som fix, fog, flytspackel, tätskikt, fuktspärr osv. samt VVS / el-material. Allt detta specificeras redan i offerten.
För att renoveringen ska gå så smidigt som möjligt bestämmer man regelbundna möten, vilket som minst blir före varje påbörjad etapp.

Ett exempel: Om det gäller badrumsrenovering blir första mötet före rivning. Då brukar man gå igenom hur rivningen ska ske, vad ska man behålla och vad ska slängas. Vilka golv och genomgångar som ska skyddas. Var plastskyddsfolie ska sättas upp, osv. Var är det OK att man lägger verktygen. Vilka parkeringsplatser ska man använda och övriga organiseringsfrågor.

Andra mötet blir strax efter rivning. Då bestämmer man hur konstruktionen ska se ut och den exakta placeringen av alla avlopp, el-uttag och belysning.

Tredje mötet blir efter uppsättning av konstruktionen. Då ska konstruktionen godkännas. Man dubbelkollar om alla eluttag, vattenledningar och avlopp är rätt placerade, osv. Man bestämmer även med plattsättaren om hur kakel och klinker ska sättas upp.

Under fjärde mötet sker godkännandet av plattsättning, samt en genomgång om hur all inredning ska placeras, d.v.s. höjder och avstånd osv.

Vid sista mötet sker slutbesiktningen.
En avbetalningsplan följer alltid med avtalet och den är tidsfördelad. Betalningen sker till bankgiro.
Nej tack. Vi har själv allt med oss vad gäller vår sociala ”infrastruktur”. Det enda som behövs är tillgång till vatten och ström.
Våra hantverkare jobbar måndag – fredag 7.30 – 17.00.
Vi tar hand om allt renoveringsavfall. Vi sorterar och kör bort det till återvinningsstationen. Vi brukar göra två utkörningar i veckan.
Efter avslutad renovering städar vi badrummet samt alla utrymme vi har haft tillgång till.
Alla är erfarna specialister på var sitt område.
För plattsättning, fuktspärr och tätskikt lämnar vi 10 års garanti.